Untitled 2

Image
Image
Image

موجودی کتابخانه

  • کتاب های فارسی : 8567 عدد
  • کتاب های لاتین  : 1345
  • مقالات علمی :1231 

 

جوانان در برابر کرونا شکست ناپذیر نیستند (2)

به گزارش وب دا، ویروس جدید کرونا می تواند نه تنها بر سالمندان بلکه بر افراد زیر سن ۵۰ سال نیز تاثیری جدی داشته باشد و در این میان جوانان شکست ناپذیر نیستند و ویروس جدید کرونا می تواند برای هفته ها آنها را در بیمارستان بستری کرده و یا حتی موجب مرگ آنها شود. سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علو....

فشار کار بالینی کارکنان درمانی در مقابله با کرونا ویروس درد آور است

مدیر مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22بهمن نیشابور از سخت و طاقت فرسا بودن کار پرستاری از بیماران کرونا خبر داد. دکتر اعظم مقدم پاشا در گفت وگو با خبر نگار وب دا گفت:با توجه به بازدید روزانه از بخش های بالینی و صحبت با پزشکان ، پرستاران و کادر درمان، سختی کار پرستاران با لباس و کیت حفاظتی م....

فشار کار بالینی کارکنان درمانی در مقابله با کرونا ویروس درد آور است (2)

مدیر مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22بهمن نیشابور از سخت و طاقت فرسا بودن کار پرستاری از بیماران کرونا خبر داد. دکتر اعظم مقدم پاشا در گفت وگو با خبر نگار وب دا گفت:با توجه به بازدید روزانه از بخش های بالینی و صحبت با پزشکان ، پرستاران و کادر درمان، سختی کار پرستاران با لباس و کیت حفاظتی م....

با توسعه فضاهای درمانی بیمارستان دیگری در دل بیمارستان حکیم ایجاد شد

جواد مسیح آبادی در گفتگو با وب دا، ضمن بیان این خبر گفت: با شیوع ویروس کرونا و‌در نظر گرفتن بیمارستان ۲۲ بهمن به عنوان مرکز تخصصی بیماران کرونایی، تیم مدیریت توسعه به صورت جهادی و با تلاشی شبانه روزی به توسعه بخش های مختلفی از بیمارستان حکیم پرداختند تا پذیرش سایر بیماران بیمارستان ۲۲ بهمن....