Untitled 2

رشته پرستاری و فوریت پزشکی

پرستاران یکی از اعضای بسیار مهم در کادر و تیم پزشکی و مراقبتی و بهداشتی می باشند و نقش های بسیاری از جمله نقش های مراقبتی، درمانی، حمایتی، مشاوره ای، مدیریتی و … دارند. در رابطه با وظایف هایی که پرستاران بر عهده دارند نیز لازم است بدانید که یاری نمودن به پزشکان و سایر کادر بیمارستان، ثبت مشخصات بیمار در پرونده پزشکی و همچنین ارائه گزارشات پرستاری، همکاری با بخش های مختلف بیمارستان، دادن داروهای بیمار مطابق دستورات پزشک معالج، انجام دادن کارهای تزریقاتی، تزریق خون، تمیز کردن و پانسمان زخم های بیماران و … از جمله وظایفی است که پرستاران بر عهده دارند. 

اخبار و اطلاعیه های مهم آموزشی