Untitled 2

رشته تکنولوژی جراحی

رشته‌ی اتاق عمل شاخه ای از علوم پزشکی است. دانشجویان این رشته با اصول جدید اتاق عمل و تکنولوژی‌های نوین جراحی در جراحی‌های تخصصی و فوق تخصصی آشنا شده و مراقبت و کمک به اداره بیمار را قبل، حین و بعد عمل می‌آموزند . دانش‌آموختگان این رشته عضوی از تیم بهداشتی-درمانی خواهند بود که به عنوان بخشی از تیم جراحی برای کمک به اجرای یک عمل جراحی با نتایج مطلوب در بخش‌های اتاق عمل بیمارستان، بخش‌های مداخله تشخیصی درمانی و مراکز مراقبتی سیار ایفای نقش می‌کنند.

اخبار و اطلاعیه های مهم آموزشی